หน้าแรก
คำอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สารบันบทเรียน
แบบทดสอบ
กระดานถามตอบ
ผู้จัดทำ

  เรื่อง :   การกำจัดของเสียทางลำไส้
   
 

การกำจัดของเสียทางลำไส้

         อาหารที่เหลือจากการย่อยและดูดซึมแล้ว จะผ่านเข้าสู่ลำไส้ใหญ่ ซึ่งยาวประมาณ 1.50 เมตร ในลำไส้ใหญ่มีแบคทีเรียอยู่จำนวนมาก มีบางชนิดที่สังเคราะห์วิตามินเค และวิตามินบี 12 เซลล์ที่บุผนังลำไส้ใหญ่สามารถดูดน้ำ แร่ธาตุ วิตามิน ละกลูโคสจากกากอาหารเข้ากระแสเลือดซึ่งส่วนใหญ่เป็นน้ำ จึงทำให้กากอาหารข้นขึ้นจนเป็นก้อนกากอาหารจะผ่านไปถึงไส้ตรง ท้ายสุดของไส้ตรง คือ ทวารหนักซึ่งเป็นกล้ามเนื้อหูรูดแข็งแรงมาก ทำหน้าที่บีบตัวช่วยในการขับถ่ายอุจจาระ ดังภาพ

Untitled-42

ภาพที่ 16 ลำไส้ใหญ่
ที่มา: หนังสือเรียน รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ม.2 หน้า 28

การกำจัดของเสียทางปอด

            ของเสียที่ถูกกำจัดออกจากร่างกายทางปอด ได้แก่ น้ำและแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเกิดขึ้นจากกระบวนการหายใจของเซลล์ต่าง ๆ ในร่างกาย


ขั้นตอนในการกำจัดของเสียออกจากร่างกายทางปอด มีดังนี้
1. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำที่เกิดขึ้นแพร่ออกจากเซลล์เข้าสู่หลอดเลือด โดยจะละลายปนอยู่ในเลือด
2. เลือดที่มีของเสียละลายปนอยู่จะถูกลำเลียงส่งไปยังปอด โดยการลำเลียงผ่านหัวใจเพื่อส่งต่อไปแลกเปลี่ยนแก๊สที่ปอด
3. เลือดที่มีของเสียละลายปนอยู่เมื่อไปถึงปอด ของเสียต่าง ๆ ที่สะสมอยู่ในเลือดจะแพร่ผ่านผนังของหลอดเลือดเข้าสู่ถุงลมของปอด แล้วลำเลียงไปตามหลอดลม เพื่อกำจัดออกจากร่างกายทางจมูกพร้อมกับลมหายใจออก ซึ่งส่วนใหญ่ คือ แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ และไอน้ำ

 

 

Copyright © 2021-2025, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537