หน้าแรก
คำอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สารบันบทเรียน
แบบทดสอบ
กระดานถามตอบ
ผู้จัดทำ

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

เรื่อง :  แบบทดสอบ ก่อนและหลังเรียน

แบบทดสอบ ก่อนและหลังเรียน วิชาวิทยาศาสตร์
แบบทดสอบแต่ละครั้งจะสุ่มข้อเรียงไม่ซ้ำกัน
 

หน่วยที่ 1 เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต

หน่วยที่ 2 เรื่อง กลไกการทำงานของสิ่งมีชีวิต
หน่วยที่ 3 เรื่อง ชีวิตสัตว์เทคโนโลยีชีวภาพ
หน่วยที่ 4 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ
หน่วยที่ 5 เรื่อง การแยกสาร