หน้าแรก
คำอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สารบันบทเรียน
แบบทดสอบ
กระดานถามตอบ
ผู้จัดทำ

  เรื่อง :   พฤติกรรมของมนุษย์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า
   
 

พฤติกรรมของมนุษย์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้า

        พฤติกรรมการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของมนุษย์ เป็นปฏิกิริยาอาการ ที่แสดงออกเพื่อการตอบโต้ ต่อสิ่งเร้า ทั้งภายในและภายนอกร่างกาย เช่น
      - สิ่งเร้าภายในร่างกาย เช่น ฮอร์โมน เอนไซม์ ความหิว ความต้องการทางเพศ
      - สิ่งเร้าภายนอกร่างกาย เช่น แสง เสียง อุณหภูมิ อาหาร น้ำ การสัมผัส สารเคมี
       กิริยาอาการที่แสดงออก เพื่อตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก อาศัยการทำงานที่ประสานกัน ระหว่างระบบประสาท ระบบกล้ามเนื้อ ระบบต่อมไร้ท่อ และระบบต่อมมีท่อ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1. การตอบสนองเมื่อมีแสงเป็นสิ่งเร้า
      - เมื่อได้รับแสงสว่างจ้า มนุษย์จะมีพฤติกรรมการหรี่ตาเพื่อลดปริมาณแสงที่ตาได้รับ
2. การตอบสนองเมื่ออุณหภูมิเป็นสิ่งเร้า
      - ในวันที่มีอากาศจะมีเหงื่อมาก เหงื่อจะช่วยระบบความร้อนออกจากร่างกาย เพื่อปรับอุณหภูมิภายในร่างกายไม่ให้สูงเกินไป
3. เมื่ออาหารหรือน้ำเข้าไปในหลอดลมเกิดพฤติกรรมการไอหรือจาม เพื่อขับออกจากหลอดลม
4. การเกิดพฤติกรรมแบบรีเฟล็กซ์ เป็นพฤติกรรมการตอบสนองหรือตอบโต้ทันทีเพื่อความปลอดภัยจากอันตราย เช่น
      - เมื่อฝุ่นเข้าตามีพฤติกรรมกะพริบตา
      - เมื่อสัมผัสวัตถุร้อนจะชักมือจากวัตถุร้อนทันที
      - เมื่อเหยียบหนามจะรีบยกเท้าให้พ้นหนามทันที

 

Copyright © 2021-2025, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537