หน้าแรก
คำอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สารบันบทเรียน
แบบทดสอบ
กระดานถามตอบ
ผู้จัดทำ

  เรื่อง :   การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
   
 

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

            การรับประทานอาหารที่พอเหมาะ การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การพักผ่อนอย่างเพียงพอ สุขภาพจิตที่ดีการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่บั่นทอนสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่ดีจะช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและเมื่อประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี ย่อมจะช่วยสร้างสรรค์ให้ประเทศชาติก้าวหน้าได้ โดยปฏิบัติดังนี้
            1. อาหารกับสุขภาพ อาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ทำให้ร่างกายเจริญเติบโต แข็งแรง และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ การกินอาหารครบทุกประเภทและถูกสัดส่วนเป็นปัจจัยในการส่งเสริมสุขภาพ ไม่ควรเลือกรับประทานเฉพาะอาหารที่ชอบ และไม่ควรรับประทานมากเกินไป เพราะจะทำให้เกิดโรคอ้วนซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคต่าง ๆ ได้
                        คอเลสตอรอล (cholesterol) เป็นสารประเภทไขมันที่ละลายน้ำได้ยาก มีมากในอาหารประเภทไขมันสัตว์ ตับ ไข่แดง สารประเภทนี้หากเกาะติดในหลอดเลือดทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดอุดตัน ซึ่งนำไปสู่ความดันโลหิตสูงและโรคหัวใจซึ่งเป็นอันตรายแก่ชีวิต ปกติร่างกายของคนเรามีสารชนิดนี้สร้างขึ้นจากตับ
                        ไตรกลีเซอไรด์ (triglyceride) เป็นไขมันอีกอย่างหนึ่งมีอยู่ในอาหารประเภทไขมันสัตว์ เป็นต้นเหตุของภาวะหลอดเลือดอุดตันเช่นเดียวกับคอเลสเตอรอลการตรวจเลือดเพื่อให้ทราบว่ามีไขมันในหลอดเลือดสูงหรือไม่จะดูจากสาร 2 อย่างนี้ การรับประทานน้ำตาลทรายและการดื่มสุราก็อาจก่อให้เกิดระดับไตรกลีเซอไรด์สูงขึ้นได้
            2. การออกกำลังกายกับสุขภาพ การออกกำลังกายเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิต เมื่อออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจ ปอด และกล้ามเนื้อต่าง ๆ ทั่วร่างกายแข็งแรง ปกติหัวใจเต้นเฉลี่ยประมาณ 72 ครั้งต่อนาที แต่ละคนจะมีจำนวนครั้งของชีพจรใน 1 นาทีแตกต่างกันไปได้ หลังการออกกำลังกายชีพจรจะเต้นเร็วขึ้น และปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจจะมากขึ้น ระหว่างการออกกำลังกายต้องใช้พลังงานมากขึ้น พลังงานดังกล่าวได้จากการเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงาน โดยมีแก๊สออกซิเจนช่วยให้การทำปฏิกิริยา ดังนั้น หัวใจจะเต้นเร็วขึ้นและหายใจถี่ขึ้น เนื่องจากร่างกายต้องการแก๊สออกซิเจนมากขึ้น
            3. พฤติกรรมการดำเนินชีวิตกับสุขภาพ การวิจัยสมัยใหม่ชี้ชัดว่าในควันบุหรี่มีโพโลเนียม 210 และมีรังสีแอลฟาซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด นอกจากนี้ยังมีสารที่เป็นพิษต่อการหายใจและปอด ได้แก่ แอมโมเนีย ไซยาไนด์ ฟีนอล ซัลไฟต์ คาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์ นิโคติน แอลกอฮอล์และทาร์ ทำให้เกิด  การระคายเคืองในหลอดลม เกิดการสะสมเขม่าควันบุหรี่ที่หลอดลมและปอด ทำให้ ถุงลมในปอดอักเสบโป่งพอง และแตก โดยเฉพาะผู้หญิงที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์  ถ้าสูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่ โอกาสที่ลูกในท้องจะมีน้ำน้อยกว่าธรรมดาหรือมี ความพิการแต่กำเนิดจะมีโอกาสสูง


          *** การดื่มสุราให้โทษแก่ผู้ดื่ม คือ ทำลายประสาท เนื้อเยื่อในสมอง ปวดศีรษะ มองไม่เห็น เป็นโรคตับแข็ง เป็นเหตุให้ขาดสติและผิดศีลธรรม
          *** การพักผ่อนที่ดีที่สุด คือการนอนหลับเพราะทำให้อวัยวะส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้พักผ่อนเต็มที่หรือทำงานน้อย การขาดการพักผ่อนหรือพักผ่อนไม่เพียงพอจะมีผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานของสมองลดลงความจำเสื่อม มีอารมณ์เครียดและฉุนเฉียวง่าย


           4. ปัญหาสิ่งแวดล้อมกับสุขภาพ มนุษย์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อ  ความสะดวกสบายและรวดเร็วในการดำรงชีวิต ในขณะเดียวกันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีบางอย่างก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงควรคำนึงผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น เพราะประชากรที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีจะส่งผลให้ประเทศชาติเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคง
            5. ปัญหาเนื่องจากสารเสพติด สารเสพติดเป็นสิ่งที่เสพเข้าไปในร่างกายแล้วทำให้ร่างกายต้องการสารนั้นในปริมาณที่เพิ่มขึ้นไม่สามารถหยุดได้ มีผลทำให้ร่างกาย ทรุดโทรมและสภาวะจิตใจผิดปกติ

 

 

 

Copyright © 2021-2025, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537