หน้าแรก
คำอธิบายรายวิชา
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
สารบันบทเรียน
แบบทดสอบ
กระดานถามตอบ
ผู้จัดทำ

  เรื่อง :   เซลล์
   
 

เซลล์

เซลล์ เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิต เช่น เซลล์เม็ดเลือด เซลล์กระดูก เซลล์กล้ามเนื้อ เซลล์ประสาท ถ้าเซลล์ชนิดเดียวกันมารวมตัวกันเพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่าง เราเรียกลุ่มเซลล์เหล่านั้นว่า เนื้อเยื่อ เช่น เนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ เนื้อเยื่อประสาท และกลุ่มเนื้อเยื่อหลายชนิดที่รวมกันเพื่อทำหน้าที่เรียก อวัยวะ เช่น ปาก หลอดอาหาร ตับ ตับอ่อน และอวัยวะหลาย ๆ ชนิดมาทำหน้าที่สำคัญร่วมกันเรียก ระบบอวัยวะ เช่น ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร ระบบประสาท ระบบที่กล่าวมาและที่ยังไม่ได้กล่าวถึงอีกหลายระบบทำงานประสานกัน ประกอบกันเป็นรูปร่างเป็น ร่างกาย ของสิ่งมีชีวิตดังแผนภาพ

ตารางที่ 1 หน้าที่และตัวอย่างอวัยวะที่เกี่ยวข้องของระบบอวัยวะต่าง ๆ

ระบบอวัยวะ

หน้าที่

ตัวอย่างอวัยวะที่เกี่ยวข้อง

ระบบย่อยอาหาร

ย่อยอาหาร ดูดซึมอาหารที่ย่อยแล้ว
เข้าสู่กระแสเลือด

ปาก หลอดอาหาร
กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก
ถุงน้ำดี ตับ ตับอ่อน

ระบบไหลเวียนเลือด

นำอาหารและแก๊สออกซิเจนไปยังเซลล์ต่าง ๆ
และนำของเสียออกจากเซลล์

เลือด หลอดเลือดดำ
หลอดเลือดแดง หัวใจ ม้าม
ตับ

ระบบหายใจ

นำแก๊สออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายและนำแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์
ออกนอกร่างกายสร้างพลังงานให้แก่เซลล์

จมูก หลอดลม ปอด
ถุงลมในปอด หลอดเลือดฝอย
กะบังคม กระดูกซี่โครง

ระบบขับถ่าย

ขับของเสียออกนอกร่างกาย

ไต ท่อไต กระเพาะปัสสาวะ
หน่วยไต ต่อมเหงื่อ ผัวหนัง
ปอด ลำไส้ใหญ่ ทวารหนัก

ระบบสืบพันธุ์

สร้างเซลล์สืบพันธุ์ สืบพันธุ์

อัณฑะ ต่อมลูกหมาก รังไข่
มดลูก อวัยวะเพศ

ระบบประสาท

ควบคุมการทำงานของร่างกาย
โดยมีสมองเป็นศูนย์กลาง แสดงพฤติกรรมต่าง ๆ

สมอง ไขสันหลัง
อวัยวะรับสัมผัส

ระบบโครงกระดูก

เป็นโครงร่างของร่างกาย ป้องกัน          
การกระทบกระเทือนให้อวัยวะภายใน

กะโหลกศีรษะ กระดูกคอ
กระดูกอก ไหปลาร้า
กระดูกสันหลัง ก้นกบ แขน
ขา สะบัก

ระบบกล้ามเนื้อ

ควบคุมการเคลื่อนไหว เป็นแหล่งให้พลังงานแก่เซลล์

กล้ามเนื้อลาย กล้ามเนื้อเรียบ
กล้ามเนื้อหัวใจ

ระบบต่อมไร้ท่อ

สร้างฮอร์โมน

ต่อมไร้ท่อต่าง ๆ

ระบบห่อหุ้มร่างกาย

ป้องกันการกระทบกระเทือน ควบคุม
อุณหภูมิรับความรู้สึกและสะสมอาหาร

ผิวหนัง หลอดเลือด ขน ผม

โครงสร้างของร่างกายเปรียบเสมือนโรงงานที่ประกอบด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ไตเปรียบเหมือนเครื่องกรอง ผิวหนังเปรียบเทียบเครื่องปรับอุณหภูมิ ระบบไหลเวียนเลือดเปรียบเหมือนระบบลำเลียงและคมนาคม

 

Copyright © 2021-2025, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537